DINE DATA

Mange takk for din interesse i Kinopanel.no. Ved å være medlem i panelet får du mulighet til å utgjøre en virkelig forskjell og påvirke viktige beslutninger, ikke bare hos oss i Capa Kinoreklame AS, men også i andre selskaper. Det er gratis å være medlem i Kinopanel.no, og du er ikke forpliktet til å delta. Vi setter stor pris på at du vil hjelpe oss med å bli bedre. Velkommen til Kinopanel.no!

Vi vil gjøre deg oppmerksom på hvilke data vi og andre selskaper kan hente inn om deg. Avhengig av valgene du tar, har vi mulighet til å hente inn to typer data om deg:

  1. PROFILDATA
  2. UNDERSØLKELSESDATA

Disse datatypene er beskrevet nedenfor.

1. PROFILDATA

Profildata brukes til å administrere Kinopanel.no og for å sende ut invitasjoner til å delta i ulike undersøkelser. Capa Kinoreklame AS kan også – via en databehandler eller underbehandler – håndtere profildata for å la andre selskaper invitere deg til undersøkelser. I disse situasjonene deles derimot ingen profildata med disse selskapene som kan kobles til deg som person.

Paneleiers personvernregler gjelder ved håndtering av profildataene dine
Når du oppretter en konto hos Kinopanel.no, inngår du en avtale med Capa Kinoreklame AS, som da er behandlingsansvarlig. Vi vil derfor informere deg om hvilke typer profildata vi lagrer om deg.

1A. Registreringsdata
2A. Bakgrunnsdata

Opplysningene du oppgir ved registrering (registreringsdata), og svarene du oppgir på spørsmålene du kan besvarer når du logger inn på panelkontoen din (bakgrunnsdata), hjelper oss og andre selskaper med å være mer relevante når det gjelder hvilke undersøkelser vi inviterer deg til. Nedenfor er en kort beskrivelse av de ulike datatypene.

1A. Registreringsdata
Ved registrering oppgir du e-postadressen din og besvarer et par relevante spørsmål fra oss. Denne informasjonen er nødvendig for å sende deg undersøkelser i fremtiden.

1B. Bakgrunnsdata
Når du logger inn til panelkontoen din, får du spørsmål som du kan velge å besvare eller ikke. Svarene på disse spørsmålene lagres som bakgrunnsdata. Jo flere spørsmål du besvarer, desto mer sannsynlig er det at du vil bli invitert til flere undersøkelser, og flere undersøkelser betyr flere poeng.

Ansvarlig for å håndtere profildataene dine
Capa Kinoreklame AS («Capa») er behandlingsansvarlig og deler data med researchfirmaet Nepa Sweden AB («Nepa») som er databehandler og administrerer Kinopanel.no på vegne av oss sammen med Cint AB («Cint»), som er ansvarlig for den tekniske plattformen bak Kinopanel.no. Det hender at Capa, Nepa og Cint bruker leverandører som kan ha behov for å behandle opplysningene dine, men det er alltid Capa som garanterer for at opplysningene dine håndteres i henhold til GDPR, EUs personvernforordning 2016/679, og at alle rettighetsavtaler overholdes. De som håndterer dine data er følgende:

Capa = behandlingsansvarlig
Nepa = databehandler
Cint = underbehandler

Som paneldeltaker i Kinopanel.no godtar du at opplysningene dine kan bli sendt til land utenfor EU/EØS.

2. UNDERSØKELSESDATA

Som et medlem av kinopanel.no vil du bli invitert til å delta i undersøkelser som sendes deg på vegne av Capa Kinoreklame AS, men også på vegne av andre selskaper som ønsker å utføre undersøkelser. Du velger selv om du vil delta i disse undersøkelsene.

Hvordan dine undersøkelsesdata behandles
Avhengig av hva du tillater, kan Capa Kinoreklame AS og andre selskaper innhente undersøkelsesdata om deg. Like før du besvarer den første undersøkelsen din, blir du bedt om å gi samtykke til hvilke undersøkelsesdata som kan innhentes om deg. Du kan alltid logge inn på panelmedlemskontoen din for å kontrollere og tilbakekalle samtykker du har gitt. En kort beskrivelse av spørreundersøkelsesdata finnes nedenfor.

Alle undersøkelser som sendes til deg mens du er et medlem i panelet, har en bestemt kjøper. Som nevnt kan denne kjøperen være Capa Kinoreklame AS eller andre selskaper. Når du velger å besvare en undersøkelse, gir du denne kjøperen opplysninger om deg. Resultater fra undersøkelser brukes kun i aggregert og anonymisert form. Hvis svarene dine i en undersøkelse vil bli brukt på annen måte, vil du få klar beskjed om dette før du kan begynne å besvare undersøkelsen. Du kan alltid velge å la være å besvare disse undersøkelsene.

Ansvar for å håndtere dine undersøkelsesdata
Det er kjøperen som er behandlingsansvarlig for undersøkelsesdata som er innhentet om deg i hver av de spesifikke undersøkelsene. Det er frivillig å delta i undersøkelser og besvare spørsmål. Når du besvarer et spørsmål i en undersøkelse, godtar du dermed at kjøperen innhenter, lagrer og behandler svaret ditt. Hvis du blir stilt et spørsmål som du ikke vil gi kjøperen rett til å innhente, lagre og behandle svaret på, må du ikke besvare dette spørsmålet.

BRUKERAVTALE
Klikk her for å lese hele brukeravtalen.

KONTAKT
Hvis du har spørsmål vedrørende medlemskap i panelet eller dataene som hentes inn om deg, er det bare å kontakte info@kinopanel.no.